Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrakcia – význam cudzieho slova

lom svetelných lúčov pri prechode do iného prostredia; zmena smeru zvukových vĺn v dôsledku zmeny prostredia, ktorým prechádzajú; vyjadrenie stupňa chyby ľudského oka v dioptriách