Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reformizmus - význam cudzieho slova

hnutie za presadenie reforiem spoločenského, politického alebo hospodárskeho života