Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

referent – význam cudzieho slova

odborný pracovník; spravodaj, rečník