Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reduta – význam cudzieho slova

malý pevnostný uzavretý val s priekopou; maškarný ples; budova na organizovanie plesov a väčších tanečných zábav