Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflex – význam cudzieho slova

odlesk, odraz, spätný odraz svetla; reakcia organizmu na vonkajší podnet prostredníctvom nervov