Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refraktometria – význam cudzieho slova

metóda určovania indexu lomu a stanovenia koncentrácie látok v roztokoch