Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflektant – význam cudzieho slova

uchádzač, záujemca, žiadateľ