Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

redundantný – význam cudzieho slova

opakovaný, nadbytočný; rezervný, záložný, istiaci