Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekta- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom priamo, priamy