Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

I.N.R.I. – význam cudzieho slova

skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský