Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichnogram – význam cudzieho slova

odtlačok stopy nohy