Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichnogram - význam cudzieho slova

odtlačok stopy nohy