Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

i-, in- – význam cudzieho slova

predpona s významom záporu, ne-