Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom ryba, rybací