Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identita - význam cudzieho slova

totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie človeka