Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idea – význam cudzieho slova

myšlienka, nápad; základná predstava o konečnom výsledku osobnej alebo spoločenskej činnosti; pojem, predstava