Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idealizmus – význam cudzieho slova

smer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné a bytie druhotné; nekritický postoj ku skutočnosti