Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtamol – význam cudzieho slova

amónna soľ získaná sulfonáciou dechtu; používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.