Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom stopa