Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iatro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie