Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idem – význam cudzieho slova

to isté; to isté; knižný odkaz; odkazová skratka