Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom myšlienka, predstava, myšlienkový