Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

I I – význam cudzieho slova

chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu