Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

I I - význam cudzieho slova

chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu