Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idem per idem – význam cudzieho slova

rovnaké rovnakým, bludný kruh; keď to isté je vysvetľované tým istým