Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ibidem – význam cudzieho slova

tamtiež, odkazová skratka ibid., ib.