Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ib. – význam cudzieho slova

skratka z ibidem = tamtiež