Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrodynamika – význam cudzieho slova

náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení pohybujúcich sa elektrických nábojov a o vzniku a šírení elektromagnetických vĺn, súčasť fyziky