Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrografia – význam cudzieho slova

chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie predmetov na fotografickú vrstvu pomocou elektrického poľa; metóda záznamu biopotenciálov ľudského tela