Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroluminiscencia – význam cudzieho slova

luminiscencia budená priloženým elektrickým poľom alebo pretekajúcim elektrickým prúdom