Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokymografia – význam cudzieho slova

registrácia výchylky srdcovej steny