Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokymografia - význam cudzieho slova

registrácia výchylky srdcovej steny