Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrolyt - význam cudzieho slova

pevný alebo kvapalný vodič, v ktorom sa vedenie elektrického prúdu uskutočňuje pohybom iontov; roztok schopný viesť elektrický prúd