Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokardiografia, EKG – význam cudzieho slova

lekárska metóda zachytávania elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca