Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokardioskop – význam cudzieho slova

prístroj sledujúci elektrokardiografickú krivku pacienta počas operácie