Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrometer - význam cudzieho slova

merač veľmi nízkeho elektrického napätia