Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrometer – význam cudzieho slova

merač veľmi nízkeho elektrického napätia