Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrometalurgia - význam cudzieho slova

výroba kovov, zliatin alebo ich rafinácia elektrickou energiou