Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokardiograf – význam cudzieho slova

prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG