Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokardiograf - význam cudzieho slova

prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG