Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrooptika – význam cudzieho slova

náuka o pôsobení elektrického poľa na optické vlastnosti látok