Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromyogram - význam cudzieho slova

záznam elektromyografu