Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromyogram – význam cudzieho slova

záznam elektromyografu