Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromagnetizmus – význam cudzieho slova

magnetizmus vyvolaný pôsobením elektrického prúdu, vzájomné pôsobenie elektrických a magnetických javov