Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromyografia, EMG – význam cudzieho slova

meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva