Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrogravimetria - význam cudzieho slova

v chémii jedna z metód kvantitatívnej analýzy