Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrogravimetria – význam cudzieho slova

v chémii jedna z metód kvantitatívnej analýzy