Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromyograf – význam cudzieho slova

prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály svalstva