Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromyograf - význam cudzieho slova

prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály svalstva