Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromagnetické spektrum – význam cudzieho slova

rozklad elektromagnetického žiarenia na zložky podľa vlnových dĺžok, resp. frekvencií