Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

empatia - význam cudzieho slova

vcítenie sa do pocitov iného človeka