Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hodochrona – význam cudzieho slova

krivka udávajúca závislosť doby šírenia seizmickej vlny určitého typu na vzdialenosti od epicentra