Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homeo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rovnaký