Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holografia – význam cudzieho slova

zobrazovanie so zachovaním trojrozmernosti predmetov