Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holokarst – význam cudzieho slova

úplný kras s dokonalým vývojom všetkých povrchových aj podzemných krasových javov