Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homeomorfia – význam cudzieho slova

rovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách živočíchov