Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom celý, nedotknutý, úplný