Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homicidium – význam cudzieho slova

vražda človeka